Къща

Начална цена: 87027.00 лв. Покажи в EUR

512 кв.м., Червен
УЛ. ХАН КРУМ №24 - ИД 380/2012

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 11:58
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО с площ от 603.32 кв.м. /шестстотин и три квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра/, находящо се в с.Червен, община Иваново, обл.Русе по ул.Хан Крум № 24 /двадесет и четири/, съставляващо УПИ IX -581 /девет римско тире петстотин осемдесет и едно арабско/, квартал 30 /тридесет/ по плана на селото, при граници за имота:улица, УПИ X-582, oбщинска мера, УПИ I-138 И УПИ II-139, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, с външни ВиК връзки, завършена, с административен адрес: с.Червен, общ.Иваново, обл.Русенска, ул.Хан Крум №24 а/ двадесет и четири буква а/ с обща РЗП 512 кв.м. /петстотин и дванадесет квадратни метра/, от които първи етаж със ЗП 142.00 кв.м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, втори етаж със ЗП 185 кв.м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/ и трети мансарден етаж със ЗП 185 кв.м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, построена в собствено дворно място, съставляващо УПИ IX -581/девет римско тире петстотин осемдесет и едно арабско/, квартал 30 /тридесет/ по плана на селото с площ от 603.32 кв.м. /шестстотин и три квадратни метра и тридесет и два квадратни дециметра/, при граници за имота:улица, УПИ X-582, oбщинска мера, УПИ I-138 И УПИ II-139 .Към настоящия момент сградата е с издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на етап БДС.   ЦЕНА: 87 027.00 лв. вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД , учредени Договорни ипотеки в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД , както следва: I-ва , II-ра ипотека, учредена само върху Жилищна сграда на два етажа и III-та ипотека, учредена само върху Жилищна сграда на два етажа Определям всеки понеделник и петък от 13:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви