Търговски имот

Начална цена: 105601.00 лв. Покажи в EUR

258 кв.м., РУСЕ
УЛ. СТРЕШЕР ПЛАНИНА №40 - ИД 574/2015

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 13:03
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

  ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.269.1.2 /шест три четири две седем точка четири точка две шест девет точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Стрешер планина №40 /четиридесет/с обща застроена площ 258.00 кв м. /двеста петдесет и осем квадратни метра/, в това число търговска площ от 121.00 кв м / сто двадесет и един квадратни метра/ складова и спомагателна площ от 137.00 кв. м /сто тридесет и седем квадратни метра/ представляващ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ И КАФЕТЕРИЯ , който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.269 /шест три четири две седем точка четири точка две шест девет/, ведно с 40% /четиридесет/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – 1/едно/ Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.4.269.1. ЦЕНА: 105 601.00 лв. учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД , в качеството на правоприемник на Алфа Банк АД Определям всеки вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви