Етаж от къща

Начална цена: 23628.00 лв. Покажи в EUR

85 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
ул. "Никола Чичовски" № 13, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 20.01.2018 до 20.02.2018
Обявяване на: 21.02.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 13:18
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Първи жилищен етаж с площ от 85 кв.м. (осемдесет и пет квадртани метра), представляващ самостоятелен обект с идентификатор 80371.242.223.1.1 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, две, три, точка, едно, точка, едно), с административен адрес: обл. Смолян, общ. Чепеларе, ул. "Никола Чичовски" 13, ет. 1, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, антре, сервизно помещение, външен санитарен възел, с предназначение - жилище, апартамент, при съседи: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 8037142.223.1.2, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 80371.242.223.1 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, две, три, точка, едно), със застроена площ от 107 кв.м., на три етажа, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, която сграда е построена в пооземлен имот с идентификатор 80371.242.223 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, две, точка, две, две, три), находящ се на ул. "Никола Чичовски" 13 (тринадесет) в гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, Община Чепеларе, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на ИД на АГКК, с адрес гр. Чепеларе, ул. "Никола Чичовски" 13, с площ на имота съгласно скица № 15-458709/17.09.2016 г. от 355 кв.м. (триста петдесет и пет квадртани метра), с трайно предназначение на територията: урбанизира, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи на поземления имот: 80371.242.9055, 80371.242.9017, 80371.242.1925, 80371.242.1962, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, ведно с 2/9 ид.ч. (две десети идеални части) от правото на собственост върху поземления имот.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Интернет
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви