Къща

Начална цена: 36190.00 лв. Покажи в EUR

145 кв.м., Пампорово
ОМЦ Никола Чичовски

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 20.01.2018 до 20.02.2018
Обявяване на: 21.02.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 13:32
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Къща 7 (седем), представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.244.150.1.7 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с разгъната застроена площ от 144.50 кв.м. (сто четиридесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво съгласно схема № 15-426368/29.08.2016 г. на СГКК - Смолян, а съгласно архитектурен проект и констативен протокол за установяване степента на завършеност, издаден на 27.04.2006 г. от Община Чепеларе - на три нива: избено помещение, първо ниво с кухненски бокс, дневна, санитарен възел, склад, коридор и вътрешно стълбище, второ ниво - две спални със санитарни възли, две тераси и вътрешно стълбище и трето ниво - две спални със санитарни възли, коридор и вътрешно стълбище, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, намиращ се в сграда с идентификатор 80371.244.150.1, със застроена площ от 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадртани метра), с предназначение: апартаментен хотел, построена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.150, с площ от 1094 (хиляда и деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян - с площ от 1109 кв.м. (хиляда сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който е отреден Урегулиран поземлен имот II - 150 - Оздравителен медицински център "Никола Чичовски" (втори, за имот сто и петдесети), в кв. 16 (шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при граници: от две страни улици, УПИ - Озеленяване, улица, УПИ - База за семеен отдих и гора в земеделска територия, а съгласно скица № 426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян при съседи: имоти с идентификатори 80371.218.9, 80371.173.1, 80371.218.6, 80371.244.277 и 80371.244.149, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 274/1094 ид.ч. (двеста седемдесет и четири върху хиляда и деветдесет и четири идеални части от правото на собственост върху поземления имот, описан по - горе.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви