Земеделска земя

Начална цена: 20583.00 лв. Покажи в EUR

4800 кв.м., Пролеша
с. Пролеша, община Божурище, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 09:00
Публикувана на: 10.01.2018 13:52
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА, находяща се в землището на с. Пролеша, община Божурище, Софийска област, с площ от 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ кв.метра, местността "Черна бара", съставляваща имот с № 012036 по плана за земеразделяне, четвърта категория, при съседи по скица: имот № 012026 -нива на Исидония Иванова Митрова и др., имот № 012104 - полски път на община гр.Божурище, имот № 012048 - нива на Славка Георгиева Рангелова и др., имот № 012032 - нива на наследниците на Никола Йорданов Петров и имот № 012047 нива на Роза Крумова Драганова. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 20 583 лв. /двадесет хиляди петстотин осемдесет и три лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви