Двустаен апартамент

Начална цена: 13520.00 лв. Покажи в EUR

53 кв.м., Пампорово
ОМЦ "Никола Чичовски"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 20.01.2018 до 20.02.2018
Обявяване на: 21.02.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 13:57
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.244.150.1.13 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно, точка, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в обл. Смолян, общ. Чепеларе, к.к. Пампорово, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 52.53 кв.м. (петдесет и две цяло и петдесет и три стотни квадртани метра), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - имоти с идентификатори 80371.244.150.1.14, под обекта: 80371.244.150.1.12 и 80371.244.150.1.11, над обекта - 80371.244.150.1.15, който самостоятелен обект е разположен в сграда с идентификатор 80371.244.150.1, със застроена площ от 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадртани метра), с предназначение: апартаментен хотел, построена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.150, с площ от 1094 (хиляда и деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян - с площ от 1109 кв.м. (хиляда сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот II - 150 - Оздравителен медицински център "Никола Чичовски" (втори, за имот сто и петдесети), в кв. 16 (шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при граници: от две страни улици, УПИ - Озеленяване, улица, УПИ - База за семеен отдих и гора в земеделска територия, а съгласно скица № 426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян при съседи: имоти с идентификатори 80371.218.9, 80371.173.1, 80371.218.6, 80371.244.277 и 80371.244.149

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви