Производствен имот

Начална цена: 278230.50 лв. Покажи в EUR

983 кв.м., СЛИВНИЦА
гр.Сливница, община Сливница, област София, ул.”Хан Крум” №2

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 09:00
Публикувана на: 10.01.2018 14:03
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот IV-1220 (римско четири за имот кадастрален номер хиляда двеста и двадесет) от кв.95 (деветдесет и пет) по плана на гр.Сливница, целият с площ от 1 300 кв.м. (хиляда и триста  квадратни метра) заедно с построените в него: Двуетажна масивна производствена сграда със сутерен, представляваща шивашко предприятие, със застроена площ от 983 кв.м. (деветстотин осемдесет и три квадратни метра) и с разгъната застроена площ на основно и допълващо застрояване от 1376.22 (хиляда триста седемдесет и шест цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), Едноетажна постройка – котелно помещение, с площ от 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра), при граници на имота: улица, от три страни УПИ I-промкомбинат. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 278 230,50 лв. /двеста седемдесет и осем хиляди двеста и тридесет лева и петдесет стотинки/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Сливница, община Сливница, област София, ул.”Хан Крум” №2, след предварително обаждане на тел.0896 759 953 с лице за контакт Георги Славчев Йорданов.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви