Земеделска земя

Начална цена: 12222.00 лв. Покажи в EUR

2799 кв.м., Гурмазово
с.Гурмазово, местност „ЛОКВА”, община Божурище

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 09:00
Публикувана на: 10.01.2018 14:18
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА, находяща се в землището на с.Гурмазово, местност „ЛОКВА”, община Божурище, с площ 2,799 дка/ два декара и седемстотин деветдесет и девет кв.м./, пета категория, съставляващ ИМОТ №028097 /нула, две осем, нула, девет, седем/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/ : имот № 028098- нива на Кирил Велинов Стоичков, имот № 028159 – полски път на община Божурище, имот № 028096 – нива на наследници на Божика Костова Колева, имот № 028158 – полски път на община Божурище. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 12 222 лв. /дванадесет хиляди двеста двадесет и два лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в землището на село Гурмазово, община Божурище, област Софийска, местност „Локва”.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви