Земеделска земя

Начална цена: 560.00 лв. Покажи в EUR

2603 кв.м., Голяма Брестница
с. Голяма Брестница, местност „НАВУЩАНОВОТО“

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 28.02.2018 14:00
Публикувана на: 10.01.2018 16:04
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Неурегулиран поземлен имот, с площ от 2.603 дка /два декара и шестстотин и три кв.м. /, представляващ по картата на землището на с. Голяма Брестница, ЕКАТТЕ 15655, и заснет като Пасище, мера пета категория на земята, в местността „НАВУЩАНОВОТО“, имот с № 165004/едно, шест, пет, нула, нула, четири /, при граници и съседи на същия по Скица с № Ф00214/15.03.2005г. на ОбСл „Земеделие и гори“ – гр. Ябланица: имот с №165001 на насл. Иван Давидов Вутев, имот с № 165002 – на насл. Кунчо Реджев Къдриев, имот с № 165003 – на насл. Йордан Даков Ганчев, имот с № 165008 – Събка Лалева Цочева, имот с № 165007 – насл. на Драган Василев Драганов и др., имот с № 165006 – на насл. Станьо Петров Цолов, и имот с № 165019 – на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 179/2014г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви