Земеделски имот

Начална цена: 320.00 лв. Покажи в EUR

551 кв.м., Пейчиново

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 22.03.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 16:05
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. ИМОТ № 041001 /нула четири едно нула нула едно/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 0.551 дка /петстотин петдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, местност „КОРУ БАИР“,вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – трета, граници и съседи: имот № 120033 – полски път на Община Бяла, имот № 120034 – полски път на Община Бяла, имот № 120035 – полски път на Община Бяла, имот № 041002 – лозе на Тодор Любенов Станчев. Върху имота има следните ограничения – трайните насъждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 320.00 лв.вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви