Земеделска земя

Начална цена: 2880.00 лв. Покажи в EUR

4600 кв.м., Пейчиново

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 22.03.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 16:08
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. ИМОТ № 049009 /нула четири девет нула нула девет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 4.600 дка /четири декара и шестстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „ПРИПЕКА“, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – пета, граници и съседи: имот № 049003 – нива на Красимир Георгиев Ганев, имот № 049008 – нива на Драгоз Йорданов Гаджев, имот № 049010 – нива на Мария Евтимова Тодорова и имот № 120006 – полски път на Община Бяла. Имота е образуван от имот № 049002.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 2 880.00лв. вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви