Двустаен апартамент

Начална цена: 11400.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., РАЗГРАД
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел № 3 /три/, бл.3 /три/, вх.4 /четири/, ет.4 /четири/, ап.11 /единадесет/

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 13:30
Публикувана на: 10.01.2018 16:13
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 61710.504.12.34.74 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и четири точка седемдесет и четири/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, ж.к.Орел № 3 /три/, бл.3 /три/, вх.4 /четири/, ет.4 /четири/, ап.11 /единадесет/ с площ от 62.00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 34 /тридесет и четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.504.12 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 /едно/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.504.12.34.75 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и четири точка седемдесет и пет/, 61710.504.12.34.73 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и четири точка седемдесет и три/, под обекта: 61710.504.12.34.71 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и четири точка седемдесет и едно/ и над обекта: 61710.504.12.34.77 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка дванадесет точка тридесет и четири точка седемдесет и седем/, ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 5.50 кв.м. /пет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/ и съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; с начална цена: 11400.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви