Земеделска земя

Начална цена: 6800.00 лв. Покажи в EUR

10000 кв.м., Пейчиново

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 21.02.2018 до 21.03.2018
Обявяване на: 22.03.2018 10:00
Публикувана на: 10.01.2018 16:15
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

4. ИМОТ № 064065 /нула шест четири нула шест пет/, находящ се в землището на с.Пейчиново, община Бяла, обл. Русе, ЕКАТТЕ 55720, с площ от 10.000 дка /десет декара/, начин на трайно ползване: НИВА, местност „ЛИВАДИТЕ“, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия – четвърта, граници и съседи: имот № 120001 – полски път на Община Бяла, имот № 064066 – нива на Румяна Григорова Колева, имот № 064076 – нива на наследниците на Николай Симеонов Павлов, имот № 064075 – нива на Сарафка Минчева Дончева, имот № 064064 – нива на Иван Тодоров Иванов.   ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 6800.00 лв. вписана Възбрана в полза на "Банка ДСК" ЕАД и "Юробанк България" АД, Договор за аренда до 19.03.2023 г.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви