Къща

Начална цена: 25201.00 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., ГАБРОВО
кв."Шенини"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Весела Любомирова Цонева
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 15:30
Публикувана на: 11.01.2018 08:40
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПИ с идентификатор 14218.902.11 с адрес гр.ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО, местност Шенини, с площ 1461 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със заповед РД-1864/ 26.10.11г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с трайно предназначение на територията : Земеделска, с начин на трайно ползване : За друг вид застрояване, с номер по предходен план: 350302, със съседи: 14218.902.12, 14218.428.12, 14218.428.11, 14218.902.10, 14218.902.3, 14218.431.88, ЗАЕДНО със сградите попадащи върху поземления имот: 1. Сграда 14218.902.11.1 със ЗП 66 кв.м., с брой етажи - 1, с предназначение : Жилищна сграда - еднофамилна, А ПО НОТАРИАЛЕН АКТ - ПИ № 035302 , по картата на землище гр. Габрово, ехатте 14218, с начин на трайно ползване - друга селищна територия, , с площ 1.461 дек, десета категория, намиращ се в местността Шенини, ЗАЕДНО с построените в него ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, със ЗП 73 кв.м. и паянтова ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, със ЗП 15 кв.м., при граници на имота: имот № 035301, имот № 035533, имот № 035303, имот № 000235, имот № 035251, имот № 035245

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Весела Любомирова Цонева
Служебен номер: 732
Телефон: 066 - 809717
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Скобелевска No32
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Весела Любомирова Цонева

Актуални обяви