Магазин

Начална цена: 48560.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 11:00
Публикувана на: 11.01.2018 10:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „Васил Райдовски“ № 63 /шестдесет и три/, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., брой етажи - 1, с предназначение - сграда за търговия, построена на основание разрешение за строеж № 176/18.10.2004 г. и представляваща „пристройка към жилищна сграда от юг в УПИ за магазин и кафе - аператив“, съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 71/25.10.2007 г. на община Смолян, която сграда се състои от: две търговски помещения, склад, кухненски бокс и две сервизни помещения /тоалетни/, и е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.927.184 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на изпълнителния директор на АК - София, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, с площ на имота по кадастралната карта от 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., при съседи на поземления имот: 67653.927.183, 67653.927.230, 67653.927.188, 67653.927.187, 67653.927.282 и 67653.927.185, образуващ съгласно документа за собственост УПИ IV-154 /четвърти - отреден за имот с пл. номер сто петдесет и четвърти/, в квартал 75 /седемдесет и пети/, по плана на гр. Смолян, Горно Влахово.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви