Склад

Начална цена: 163653.71 лв. Покажи в EUR

297 кв.м., ДОБРИЧ
ул."Ангел Стоянов" № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 09:00
Публикувана на: 11.01.2018 10:33
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.610.221, находящ се гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. Ангел Стоянов №1, местност „пр. зона Север“ с площ от 554кв.м., по uадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изп. директор на АГКК, с последно изменение със заповед КД-14-08-Д-0672/30.11.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 7117, квартал: 9, парцел: III, при съседи: 72624.610.220, 72624.610.222, 72624.610.416, Сгради, които попадат върху имота: Сграда с идентификатор № 72624.610.221.1 със застроена площ 297кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви