Магазин

Начална цена: 4320.00 лв. Покажи в EUR

20 кв.м., РУСЕ
БУЛ. ЛИПНИК №5, РАЙОН ЯЛТА - ИД 331/2017

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 10:00
Публикувана на: 11.01.2018 14:36
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 76 /седемдесет и шест/, на партерния етаж на многоетажен паркинг с офиси и магазини по бул. Липник, район „Ялта“, състоящ се от една търговска зала, съгласно Нотариален акт, а по скица САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5101.1.416 /шест три четири две седем точка две точка пет едно нула едно точка едно точка четири едно шест/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул.Липник № 5 /пет/, ет. 0 /нула/, обект 76 /седемдесет и шест/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5101 /шест три четири две седем точка две точка пет едно нула едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 19.50 кв.м. /деветнадесет метра и петдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 0,11 ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5101.1.417, 63427.2.5101.1.415; под обекта: 63427.2.5101.1.420; над обекта: 63427.2.5101.1.118.   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 320.00 лв. вписана Възбрана и учредени Договорни ипотеки в полза на КСК "РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА", първа по ред, втора по ред, трета по ред, четвърта по ред Определям всяка сряда и петък от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви