Земеделска земя

Начална цена: 69648.00 лв. Покажи в EUR

264591 кв.м., Булаир
село Булаир, Община Долни Чифлик, Област Варна

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станислава Дамянова Янкова
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 10:30
Публикувана на: 11.01.2018 16:31
Резултат: Нестанала. Погасено задължение от длъжника

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА, с площ от 25.004 дка, в местност „Кашла тарла”, представляваща имот № 011009, четвърта категория, при граници: имоти №№ 011014- нива, 000637- дере, овраг, яма на на Общ. Долни Чифлик, 000069- пасище, мера на ДПФ, 011010- нива, 011011- нива, 000075- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 000074- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 011019- полски път на Общ. Долни Чифлик, 011020- полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 584 лв. /шест хиляди петстотин осемдесет и четири лева/ НИВА, с площ от 14.000 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019007, осма категория, при граници: имоти №№ 019006- нива, 019008-нива, 019027-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019028-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 688 лв. /три хиляди шестстоин осемдесет и осем лева/ НИВА, с площ от 13.001 дка, в местност „Калето”, представляваща имот № 030005, шеста категория, при граници: имоти №№ 030021- нива, 030006-нива, 030007- нива, 030019-полски път на Общ. Долни Чифлик, 030020-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3424 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и четири лева / НИВА, с площ от 41.005 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019026, осма категория, при граници: имоти №№ 019042- нива, 019041-нива, 019036-нива, 019029-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 10 792 лв. /десет хиляди седемстотин деветдесет и два лева/ НИВА, с площ от 11.008 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031006, шеста категория, при граници: имоти №№ 031005- нива, 031011-нива, 031012-нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик, 031027-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 896 лв. /две хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/ НИВА, с площ от 17.012 дка, в местност „Беджанадъс”, представляваща имот № 015009, пета категория, при граници: имоти №№ 015008- нива, 015022-полски път на Общ. Долни Чифлик, 000273-полски път на Общ. Долни Чифлик, 015021-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 480 лв. /четири хиляди четиристотин и осемдесет лева/ НИВА, с площ от 12.000 дка, в местност „Корията”, представляваща имот № 016005, пета категория, при граници: имоти №№ 016003- нива, 016004-нива, 016006-нива, 000272-полски път на Общ. Долни Чифлик, 000273-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 160 лв. /три хиляди сто и шестдесет лева/ НИВА, с площ от 14.989 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019008, осма категория, при граници: имоти №№ 019006- нива, 019007-нива, 019030-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019028-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 944 лв. /три хиляди деветстотин четиридесет и четири лева/ НИВА, с площ от 26.003 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031003, шеста категория, при граници: имоти №№ 031005- нива, 031002- нива, 031028- нива, 031026-нива, 000553- пустееща необр. земя на неустановен собственик, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 840 лв. /шест хиляди осемстотин и четиридесет лева/ НИВА, с площ от 13.000 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019023, осма категория, при граници: имоти №№ 019022- нива, 019040-нива, 019024-нива, 019035-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019029-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 424 лв. /три хиляди четиристотин двадесет и четири лева/ НИВА, с площ от 8.999 дка, в местност „Гредата”, представляваща имот № 019040, осма категория, при граници: имоти №№ 019022- нива, 019023-нива, 019032-полски път на Общ. Долни Чифлик, 019035-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 368 лв. /две хиляди триста шестдесет и осем лева/ НИВА, с площ от 16.993 дка, в местност „Бектежа”, представляваща имот № 013007, девета категория, при граници: имоти №№ 013006- нива, 013008-нива, 000900-дървопроизв. пл. СИДП ДП ТП ДАС „Шерба”, 000091-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 472 лв. /четири хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ НИВА, с площ от 16.077 дка, в местност „Корията”, представляваща имот № 018029, шеста категория, при граници: имоти №№ 000634- залесена територия на СИДП ДП ТП ДАС „Шерба”, 000344-полски път на Общ. Долни Чифлик, 018028- нива, 000342- пустееща необр. земя на неустановен собственик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 232 лв. /четири хиляди двеста тридесет и два лева/ НИВА, с площ от 25.929 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031002, шеста категория, при граници: имоти №№ 031003- нива, 031028- нива, 031001- нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 6 824 лв. /шест хиляди осемстотин двадесет и четири лева/ НИВА, с площ от 9.571 дка, в местност „Под калето”, представляваща имот № 031028, шеста категория, при граници: имоти №№ 031001- нива, 031002- нива, 031003- нива, 031026- нива, 031025-полски път на Общ. Долни Чифлик. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 2 520 лв. /две хиляди петстотин и двадесет лева/ ОБЩА НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 69 648 лв. /шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева/

ЧСИ

Име: Станислава Дамянова Янкова
Служебен номер: 719
Телефон: 052 627711
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Генерал Колев 38, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.si719.icon.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Станислава Дамянова Янкова

Актуални обяви