Производствен имот

Начална цена: 120800.00 лв. Покажи в EUR

155 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. НИШ № 7, ЕТ. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 09:00
Публикувана на: 11.01.2018 16:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10447.503.53.1.20, разположен в Сграда № 1 в поземлен имот с идентификатор 10447.503.53 с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 7, ет. 3, представляващ ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ № 2 /две/, разположен на трети етаж от „Административно производствена сграда“, със застроена площ на цеха от 154,66 /сто петдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от: три помещения и коридор, при граници и съседи, съгласно Схема № 5134/12.07.2011 г. на СГКК – гр. Велико Търново: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.21 и самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.19, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.11, самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.10 и самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.9, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор 10447.503.53.1.22, ведно с 8.72% /осем цяло и седемдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.53, целият с площ от 999,00 /деветстотин деветдесет и девет/ кв.м., при граници и съседи на ПИ, съгласно Скица № 5133/12.07.2011 г. на СГКК – гр. Велико Търново: ПИ с идентификатор 10447.503.52, ПИ с идентификатор 10447.503.54, ПИ с идентификатор 10447.503.46 и ПИ с идентификатор 10447.503.32.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви