Къща

Начална цена: 25920.00 лв. Покажи в EUR

64 кв.м., ВАРНА
УЛ. КНЯЗ ЧЕРКАЗКИ, № 17

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 10:00
Публикувана на: 11.01.2018 17:07
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20147110400152 Изходящ №: 36492 / 22.12.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 12.02.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ХЕЛГА ЛЮЦКАНОВА АЛЕКСАНДРОВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20147110400152 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Варна, ул. Княз Черказки №17 /седемнадесет/, на един етаж, с площ от 64 /шестдесет и четири/ кв.м., по кадастрална карта, а по данъчна оценка с площ от 52 /петдесет и два/ кв.м., с пълен идентификатор № 10135.52.7.6 /едно нула едно три пет пет две седем шест/, състояща се от: входно антре, кухня, две стаи, складово помещение, 1/2 /една втора/ идеална част от външен тоалет, построен в дъното на парцела в дясно, заедно с 1/3 /една трета/ идеална част от дворно място, цялото с площ от 255 /двеста петдесет и пет/ кв.м., по документ за собственост, а по кадастрална карта с площ от 272 / двеста седемдесет и два / кв.м.,представляващо поземлен имот с пълен идентификатор 10135.52.7 /едно, нула, едно, три, пет, пет, две, седем/, със стар идентификатор № 007 /нула, нула, седем/, в кв.278 а /двеста седемдесет и осем а/, по плана на дванадесети подрайон на гр. Варна, при граници : поземлени имоти №№10135.52.521, 10135.52.8, 10135.52.11 и 10135.52.6 Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  25 920.00 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г.,  след предварителна уговорка. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20147110400152. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  12.01.2018 г. до 12.02.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 13.02.2018 г. от 10.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви