Магазин

Начална цена: 40320.00 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., Твърдица
УЛ. КНЯЗ БОРИС I, № 52, ВХ. Б, ЕТ. 1, ОБЕКТ 18

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 01.03.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:04
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идф. № 72165.503.2198.2.18 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка две хиляди сто деветдесет и осем точка две точка осемнадесет/, по кадастралната карта на гр.Твърдица, одобрена със Заповед РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Твърдица, ул. "Княз Борис I", № 52 /петдесет и две/, вх. Б, ет. 1 /едно/, обект 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в имот с идентификатор 72165.503.2198 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка две хиляди сто деветдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72165.503.2198.2.17, под обекта: 72165.503.2198.2.21 и 72165.503.2198.2.20, над обекта: 72165.503.2198.2.3 и 72165.503.2198.2.4, който по документ за собственост представлява МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /бивша обособена част от аптека/, представляващ обект 2 /две/, находящ се на партерен етаж от жилищен блок на бул. "Княз Борис I" № 52, със застроена площ от 77,00 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, състоящ се от търговска площ, складово помещение, офис и санитарен възел, при граници: юг и север – улица, изток – магазин за нехранителни стоки, запад – аптека.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви