Гараж

Начална цена: 7584.00 лв. Покажи в EUR

20 кв.м., Твърдица
УЛ. КНЯЗ БОРИС I, № 52, ВХ. Б, ЕТ. 0, ОБЕКТ 20

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 01.03.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:08
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идф.№ 72165.503.2198.2.20 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка две хиляди сто деветдесет и осем точка две точка двадесет/, по кадастралната карта на гр. Твърдица, одобрена със Заповед РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Твърдица, ул. "Княз Борис I", № 52 /петдесет и две/, вх. Б, ет.0 /нула/, обект 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в имот с идентификатор 72165.503.2198 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и три точка две хиляди сто деветдесет и осем/, предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, брой нива 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72165.503.2198.2.21, под обекта: няма, над обекта: 72165.503.2198.2.17, 72165.503.2198.2.18, който по документ за собственост представлява ГАРАЖ № 1 /едно/ в сутерена с площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на обекта: гараж № 2, улица, избени помещения, построени в сграда № 127, в квартал 34 по плана на гр. Твърдшца, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от съответното отстъпено право на строеж в общински имоти.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви