Тристаен апартамент

Начална цена: 49000.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., РУСЕ
кв. Чародейка - Г-ЮГ, ул. Ради Иванов №3, бл.206, вх.6, ет.2, ап.4

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 09:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:15
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.134.2.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, сто тридесет и четири, точка, две, точка, четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв.ЧАРОДЕЙКА-Г-ЮГ, ул. РАДИ ИВАНОВ № 3, бл. 206, вх. 6, ет. 2, ап. 4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.134 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, сто тридесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 76.01 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра и един квадратен дециметър/, със съответните прилежащи части, ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.6.134.2.3, Под обекта: 63427.6.134.2.2, Над обекта: 63427.6.134.2.6, а по документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, на втори етаж, вход Е, в жилищен блок № 206 /двеста и шест/, в ЖК Чародейка-Г-юг, с адрес по данъчна оценка: ул."Ради Иванов № 206 /двеста и шест/, вход 6 /шест/, град Русе, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 80.08 кв.м. /осемдесет квадратни метра и осем квадратни дециметра/, при граници: запад - комплекса, север - комплекса и апартамент № 4 от вход Ж, изток -комплекса, юг - стълбище и апартамент № 3, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 /четири/, с площ от 6.19 кв.м. /шест квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/, при граници: запад - изба № 5, север - коридор, изток - изба № 3, юг - изби № 13 и № 14 от вход Д, ведно с припадащите се 0.920 % /нула цяло деветстотин и двадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви