Къща

Начална цена: 23220.00 лв. Покажи в EUR

778 кв.м., СЛИВЕН
УЛ. ПРОЛЕТ, № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 16:15
Публикувана на: 12.01.2018 08:17
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.590.53 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/ 19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-20-1130/09.10.2006г. на Началник на СГКК - Сливен, с административен адрес на имота: гр. Сливен, ул. "Пролет", № 3 /три/, с предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – за ниско застрояване /до 10 м/, с площ от 778,00 кв.м. /седемстотин седемдесет и осем квадратни метра/, стар идентификатор: няма, при съседи поземлени имоти с идентификатори № 67338.590.58, № 67338.590.54, № 67338.590.41 и № 67338.590.42, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 67338.590.53.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка едно/, на един етаж, с площ от 72,00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, с предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, административен адрес: гр. Сливен, ул."Пролет", № 3; СГРАДА с идентификатор № 67338.590.53.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка петдесет и три точка две/, на един етаж, с площ от 122,00 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/, с предназначение – селскостопанска сграда, административен адрес: гр.Сливен, ул."Пролет" № 3.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви