Двустаен апартамент

Начална цена: 49275.00 лв. Покажи в EUR

69 кв.м., РАЗГРАД
град Разград, ж.к.''Лудогорие'' №1, вх.В, ет.1, ап.50/петдесет/

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 10:30
Публикувана на: 12.01.2018 08:40
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор 61710.502.6337.8.50/шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди триста тридесет и седем точка осем точка петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с административен адрес на жилището: град Разград, ж.к.''Лудогорие'' №1/едно/, вх.В/буква ''В''/, ет.1/едно/, ап.50/петдесет/, със застроена площ от 68.53/шестдесет и осем цяло и петдесет и три стотни/кв.м., състоящо се от: хол, спалня, кухня и сервизни помещения, при граници и съседи на самостоятелния обект - други самостоятелни обекти в сградата, а именно на същия етаж:61710.502.6337.8.51; 61710.502.6337.8.49; под обекта: няма; над обекта: 61710.502.6337.8.53, ведно с прилежащите му части, а именно:1.01% ид. части от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото, а по документ за собственост - Нотариален акт за покупко-продажба №92, том 5, дело №1575 от 30.07.1993г. на РСР вписан в Районен съд Разград с вх.рег.№1311, т.138, стр.3221/30.07.1993г. притежаващ и принадлежащите му: таванско помещение №50/петдесет/ със светла площ от 6.00/шест/кв.м., при граници и съседи на таванското помещение: ляво - таванско помещение №69, дясно - вентилационно помещение и долу - жилище №71 и избено помещение №50/петдесет/ с полезна площ от 6.00/шест/кв.м., при граници и съседи на избата:ляво - изба №59/петдесет и девет/, дясно - изба №64/шестдесет и четири/, горе - жилища на първи жилищен етаж.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви