Ателие, Таван

Начална цена: 32000.00 лв. Покажи в EUR

61 кв.м., СЛИВЕН
ул. Иван Александър № 6, ет. 3, ателие Б

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:45
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.513.221.3.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тринадесет точка двеста двадесет и едно точка три точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-192/14.06.2010г., находящ се в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.513.221 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и тринадесет точка двеста двадесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Иван Александър“ № 6, ет.3, ателие „Б“, целият с площ 60.86 кв.м. /шестдесет цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.513.221.3.8, над обекта – няма, ведно с прилежащото към ателието избено помещение № 6, с прилежаща площ 4.08 кв.м. /четири цяло и осем стотни квадратни метра/, при граници: изток – коридор, север – стълбище, запад – външен зид, юг – мазе, заедно с 5,92% /пет цяло и деветдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавна земя.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви