Склад

Начална цена: 29700.00 лв. Покажи в EUR

1228 кв.м., СЛИВЕН
кв. Дебелата кория

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:52
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.590.244 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка двеста четиридесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 1 228.00 кв.м. /хиляда двеста двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дебелата кория“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 67338.590.244.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветдесет точка двеста четиридесет и четири точка едно/, находяща се в гр. Сливен, кв. „Дебела кория“, със застроена площ 146.00 кв.м. /сто четиридесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Складова база - склад, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.590.225, поземлен имот с идентификатор № 67338.590.205 и поземлен имот с идентификатор № 67338.590.243.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви