Търговски имот

Начална цена: 21160.80 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., ПЕЩЕРА

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 11:00
Публикувана на: 12.01.2018 09:12
Резултат: Нестанала. Техническа грешка

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА КАФЕ-АПЕРАТИВ със застроена площ от 59,60 кв.м. (петдесет и девет квадрати метра и шестдесет квадратни дециметра) построена в УПИ № IV-2069 (урегулиран поземлен имот четвърти с планоснимачен номер две хиляди и шестдесет и девет) от квартал 154 (сто петдесет и четвърти) по плана на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик, целият с площ от 280 кв.м. (двеста и осемдесет квадрати метра), с административен адрес на имота: гр. Пещера, ул. „Петър Горанов“ № 40 (четиридесет), при граници на имота: от изток - улица, от запад - УПИ № Ш- 2068, от север - улица, от юг - УПИ № VI-2071 и УПИ № V-2070,2467, а съгласно скица на АГКК- Пазарджик - Сграда с идентификатор 56277.503.519.3 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр. Пeщера п.к. 4550, ул. ”Петър Горанов” № 40, която сграда е построена в ПИ с идентификатор 56277.503.519, със застроена площ от 60,00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за търговия.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви