Къща

Начална цена: 324000.00 лв. Покажи в EUR

138 кв.м., Нови хан

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 09:00
Публикувана на: 12.01.2018 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м., находящ се в с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, с административен адрес ул. Първа № 4 /четири/, съгласно удостоверение за административен адрес № ГСР1-10-417/31.10.2013г., изд. от Общ. Елин Пелин, съставляващ УПИ VIII-419 /осми, отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, в квартал 55 /петдесет и пети/, по плана на селото, утвърден със Заповед № 03873/1964г. и изменен със Заповед № 108/15.07.1969г., при граници и съседи по скица: улица, УПИ XI – 419 /единадесети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети/, УПИ III – 486 /трети отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и шести/, УПИ VI – 485 /шести отреден за имота планоснимачен номерчетиристотин осемдесет и пети/ и УПИ VII – 484 /седми отреден за имот планоснимачен номер четиристотин осемдесет и четири/, заедно с построенна в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 137,69 /сто тридесет и седем цяло шестдесет и девет стотни/ кв. м., с разпределение на кота - 0.30 /минус нула точка и тридесет стотни/ - котелно, пералня, с разпределение на кота +/- 0.00 /плюс минус нула точка нула нула/ - антре, тоалетна, фитнес, баня, дневна, кухня – столова и покрита тераса, с разпределение на кота + 3.00 /плюс три точка нула нула/ - спалня с баня и тоалетна, спалня с баня и тоалетна, спалня с дрешник и баня и тоалетна, спалня, коридор и баня, както и всички настоящи и бъдещи подробренияи прирещения в имота.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви