Къща

Начална цена: 75400.00 лв. Покажи в EUR

425 кв.м., Белослав
ул. Средна гора № 70

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 12:00
Публикувана на: 12.01.2018 09:47
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Площ по документи: 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м,). С административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора №70. При граници и съседи: 03719.144.324 /нула, три, седем, едно, девет, точка, едно, четири, четири, точка, три, две, четири/ , 03719.144.302 /нула, три, седем, едно, девет,точка, едно, четири, четири, точка, три, нула, две/ , 03719.144.303 /нула, три, седем, едно, девет, точка, едно, четири, четири, точка, три, нула, три/ , 03719.503.1200 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, две, нула, нула/, 03719.503.6121 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, шест, едно, две, едно/ , 03719.503.1198 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, осем/ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА:Сграда с идентификатор 03719.503.1199.1 / нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, ведет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/. Площ по документи: 125 / сто двадесет и пет/ кв.м. Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, с административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора №70. Сграда с идентификатор 03719.503.1199.2 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31 от 05.05.2015г. на изпълнителен директор на АГКК. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03719.503.1199 /нула, три, седем, едно, девет, точка, пет, нула, три, точка, едно, едно, девет, девет/. С площ по документи: 58 /петдесет и осем/ кв.м. Предназначение: Постройка на допълващо застрояване, с административен адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Средна гора № 70.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви