Двустаен апартамент

Начална цена: 6022.00 лв. Покажи в EUR

58 кв.м., Чарково
община Габрово

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 13:40
Публикувана на: 12.01.2018 10:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 81904.651.24.2.1 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка едно/, находящ се в село Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18- 5/22.02.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрсс на имота: с. Чарково, п.к. 5300, ЧАРКОВО, eт. 1 /първи/, ап.1 /едно/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 81904.651.24 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 58.20 /петдесет и осем цяло и двадесет стотни/ кв.м., ЗАЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАЕДНО с 8,452% /осем цяло и четиристотин петдесет и две хилядни процента/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ oт общите части и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот е идентификатор 81904.651.24 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: обект с идентификатор 81904.651.24.2.2 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка две/, под обекта: няма, над обекта: 81904.651.24.2.5 /осемдесет и една хиляди деветстотин и четири точка шестстотин петдесет и едно точка двадесет и четири точка две точка пет/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 6 022 /шест хиляди двадесет и два/ лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви