Ателие, Таван

Начална цена: 85920.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., СЛИВЕН
ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие 2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 10:32
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.91.2.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно точка две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Иван Вазов“ № 17, ет.0, ателие № 2, целият с площ 66.52 кв.м. /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.3 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.1, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.5 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.4, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10.11кв.м. /десет цяло и единадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, ведно със съответното правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ поземлен имот с идентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно/.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви