Къща

Начална цена: 182304.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Банско
УЛ. "ЦАР БОРИС III" № 6

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 14:00
Публикувана на: 12.01.2018 10:43
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификационен № 02676.501.599.2 (нула две шест седем шест точка пет нула едно точка пет девет девет точка две), разположена в поземлен имот с идентификационен № 02676.501.599 (нула две шест седем шест точка пет нула едно точка пет девет девет), с предназначение жилищна сграда еднофамилна, брой етажи 4 /четири/ и застроена площ по скица от 136.00 (сто тридесет и шест) кв. м., находяща се в град Банско, Община Банско, Област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с вписан адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Цар Борис ІІІ” № 6, която сграда е идентична с МАСИВНА ПРИСТРОЙКА към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда, с административен адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Славянка” № 6, построена съгласно Разрешение за строеж № 395/29.11.2006 год. на Главния архитект на Община Банско и одобрени архитектурни проекти от 29.11.2006 година на Главния архитект на Община Банско до степен на завършеност Груб строеж в северната част на Урегулиран поземлен имот XII 599 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и девети) в квартал 122 (сто двадесет и втори) по плана на град Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 година на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 635 (шестстотин тридесет и пет) квадратни метра, която пристройка е със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра и разгъната застроена площ от 425 (четиристотин двадесет и пет) квадратни метра, при съседи на имота по нотариален акт и скица: улица, УПИ XIII 2592, УПИ XI 600, УПИ XV 598 и УПИ XIV, всички в квартал 122 по плана на град Банско. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 182 304,00 лв. / сто осемдесет и две хиляди триста и четири лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви