Парцел

Начална цена: 49248.00 лв. Покажи в EUR

3239 кв.м., ГАБРОВО
бул. "Трети март"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:40
Публикувана на: 12.01.2018 10:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.353 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и три), находящ се в град Габрово, Община Габрово, Област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-07-28/06.02.2009 година на Началника на СГКК- Габрово; Адрес на поземления имот: град Габрово, п.к.5300, бул."Трети март"; Площ: 3 239.00 (три хиляди двеста тридесет и девет) квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Номер по предходен план: 214, кв. 31, парцел VI; При граници: имот№ 14218.550.352, имот № 14218.550.288, имот № 14218.550.354 и имот № 14218.550.355, заедно с всички подобрения, приращения и/или евентуални изменения в имота, включително и ново строителство. НАЧАЛНА ЦЕНА: 49 248 (четиридесет и девет хиляди двеста четиридесет и осем) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви