Парцел

Начална цена: 47232.00 лв. Покажи в EUR

3098 кв.м., ГАБРОВО
бул. "Трети март"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:40
Публикувана на: 12.01.2018 10:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.550.354 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка триста петдесет и четири), находящ се в град Габрово, Община Габрово, Област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/26.10.2007 година на Изпълнителен директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-07-28/06.02.2009 година на Началника на СГКК- Габрово; Адрес на поземления имот: град Габрово, п.к.5300, бул."Трети март"; Площ: 3 098.00 (три хиляди и деветдесет и осем) квадратни метра; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Номер по предходен план:214, кв.31, парцел VII; При граници: имот№ 14218.550.355, имот № 14218.550.353, имот № 14218.550.288 и имот№ 14218.550.266, заедно с всички подобрения, приращения и/или евентуални изменения в имота, включително и ново строителство. НАЧАЛНА ЦЕНА: 47 232 (четиридесет и седем хиляди двеста тридесет и два) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви