Къща

Начална цена: 3010.00 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., Пенковци
община Габрово

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:30
Публикувана на: 12.01.2018 11:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55796.506.1 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-07-14/26.04.2006г. на Началника на СГКК - Габрово с адрес на имота село Пенковци, Община Габрово, трайно предназначение на територията–урбанизирана с площ от 1 044 /хиляда четиридесет и четири/ кв.м., при граници за целия имот: имот с идентификатор 55796.506.201 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка двеста и едно/, имот с идентификатор 55796. 506.3 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка три/, имот с идентификатор 55796.506.4 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка четири/, заедно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 55796.506.1.1 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно точка едно/, предназаначение ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА на един етаж със застроена площ 87 /осемдесет и седем/ кв.м., СГРАДА с идентификатор 55796.506.1.2 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно точка две/, предназначение СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА на един етаж със застроена площ 5 /пет/ кв.м., СГРАДА с идентификатор 55796.506.1.3 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно точка три/, предназначение СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА на един етаж със застроена площ 51 /петдесет и един/ кв.м. и СГРАДА с идентификатор 55796.506.1.4 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно точка четири/, предназначение СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА на един етаж със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №55796.506.1 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка едно/, по плана на село Пенковци, Община Габрово, с площ от 1 044 /хиляда четиридесет и четири/ кв.м., ЗАЕДНО с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 77.00 /седемдесет и седем/ кв.м., ПЛЕВНЯ с площ от 30.00 /тридесет/ кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ от 20.00 /двадесет/ кв.м., при граници за целия имот: имот №55796.506.2 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка две/ - на наследници на Миньо Иванов Пенков, имот №55796.506.3 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка три/ - на наследници на Иван Георгиев Пенков и имот №55796.506.201 /петдесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и шест точка петстотин и шест точка двеста и едно/ - за второстепенна улица на Община Габрово. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 010 (три хиляди и десет) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви