Многостаен апартамент

Начална цена: 80960.00 лв. Покажи в EUR

106 кв.м., СВИЩОВ
ул.Княз Борис I №11

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 07.01.2018 до 07.02.2018
Обявяване на: 08.02.2018 11:30
Публикувана на: 12.01.2018 13:01
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.702.3664.1.2 съгласно Схема №15-593860-24.11.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-10/12.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: 18-8909-13.11.2015г. На Началник на СГКК – Велико Търново, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, ул.“Княз Борис I”№11, ет.3, ап.4, който самостоятелен обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3664, с предназначение на СО: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно горецитираната схема: на същия етаж: 65766.702.3664.1.1, под обект: няма, над обекта: 65766.702.3664.1.3 и 65766.702.3664.1.4, а съгласно документ за собственост представляващ АПАРТАМЕНТ №4, находящ се на третия етаж, със застроена площ от 106,17 кв.м./сто и шест цяло и седемнадесет стотни кв.метра/, с административен адрес гр.Свищов ул.“Княз Борис I”№11, състоящ се от: две спални, дневна-бокс, коридор, баня-тоалетна, тоалетна, мокро помещение и две тераси, при граници и съседи: север – външен зид; изток - външен зид; юг – външен зид; запад – апартамент №3; коридор, стълбищна клетка, външен зид, заедно с прилежащото му избено помещение №4, с полезна плащ от 8,69 кв.м., при граици: север-външен зид; изток – склад №2; юг - склад №2; запад – коридор, заедно с 13,85 % /тринадесет цяло и осемдесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви