Двустаен апартамент

Начална цена: 32400.00 лв. Покажи в EUR

70 кв.м., СЛИВЕН
бул. Братя Миладинови бл. 26, ет. 1, ап. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 13:34
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.96.1.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест точка едно точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разполежена в поземлен имот № 67338.549.96 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка деветдесет и шест/, адрес: гр. Сливен, бул. Братя Миладинови бл. 26, ет. 1, ап. 4, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/ едно/, със застроена площ 70,10 /седемдесет цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от стая, дневна, кухня, баня, тоалетна, килер, дрешник и антре, при съседи: на същия етаж: самостоятелен обект № 67338.549.96.1.3, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект № 67338.549.96.1.7 и самостоятелен обект № 67338.549.96.1.8, ведно с принадлежащите към жилището Избено помещение № 8 /осем/, с полезна площ 23,80 /двадесет и три цяло и осемдесет стотни/ кв.м., при граници: изток – избено помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, запад – избено помещение на Борис и Елена Въндеви, север – коридор , юг – външен зид и Таванско помещение № 5 /пет/, със застроена площ 6,90 /шест цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при гравици: изток – външен зид, запад – таванско помещение на Йорданка Йорданова Гедикян, север – коридор и таванско помещение на Стефан и Виша Матееви, юг – тераса, ведно с припадащите се към апартамента 8,00 % /осем процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху терена, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.549.96, равняващо се на 75/1831 /седемдесет и пет върху хиляда осемстотин тридесет и една/ идеални части.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви