Двустаен апартамент

Начална цена: 22032.00 лв. Покажи в EUR

69 кв.м., Банско
УЛ.БОРИС ГОЛЕВ №5

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Гергана Велинова Стойнева
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 11:00
Публикувана на: 12.01.2018 13:52
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3752.1.1 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди седемстотин петдесет и две точка едно точка едно/, с предназначение – ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, с площ по документ – 69.69 кв.м. /шестдесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, административен адрес: гр.Банско, ул. Борис Голев № 5, вх.2, ет.1, ап.1, брой нива на обекта – 1 /един/, самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3752 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди седемстотин петдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Банско, област Благоевград, одобрен със заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3752.1.2, 02676.501.3752.1.3; под обекта - 02676.501.3752.1.39, 02676.501.3752.1.38, 02676.501.3752.1.37, 02676.501.3752.1.36, 02676.501.3752.1.35; над обекта: 02676.501.3752.1.10, 02676.501.3752.1.11, 02676.501.3752.1.12, 02676.501.3752.1.13, прилежащи части: няма данни, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ №1 /едно/, със застроена площ от 69.69 кв.м. /шестдесет и девет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра/, на кота 0,00 м. /нула метра/ на партерен етаж , който апартамент се намира в масивна сграда със сутерен, представляваща „СЕМЕЕН ХОТЕЛ – 2 ЗВЕЗДИ”, състоящ се по одобрен архитектурен проект от входно антре, коридор, трапезария с кухненески бокс и дневна и спалня – ниша, баня с тоалетна, гардеробно, спалня, при съседи: двор, коридор, апартамент №2 /две/, апартамент №3 /три/, ски-гардероб,стълбищна клетка, тоалетна към рецепция и рецепция – фоайе, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот

ЧСИ

Име: Гергана Велинова Стойнева
Служебен номер: 798
Телефон: 073 880181
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул. Стефан Стамболов №1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Велинова Стойнева

Актуални обяви