Тристаен апартамент

Начална цена: 45000.00 лв. Покажи в EUR

140 кв.м., Банско
УЛ.БОРИС ГОЛЕВ № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Гергана Велинова Стойнева
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 11:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:01
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.501.3752.1.3 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди седемстотин петдесет и две точка едно точка три/, с предназначение – ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ, с площ по документ – 140.96 кв.м. /сто и четиридесет цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра/, административен адрес: гр.Банско, ул. Борис Голев № 5, вх.3, ет.1, ап.3, брой нива на обекта – 1 /един/, самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3752 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест точка петстотин и едно точка три хиляди седемстотин петдесет и две/ по кадастралната карта на гр. Банско, област Благоевград, одобрен със заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3752.1.2, 02676.501.3752.1.1; под обекта - 02676.501.3752.1.39, 02676.501.3752.1.34; над обекта: 02676.501.3752.1.7, 02676.501.3752.1.8, 02676.501.3752.1.9, 02676.501.3752.1.4, 02676.501.3752.1.5, 02676.501.3752.1.6, прилежащи части: няма данни, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ №3 /три/, със застроена площ от 140.96 кв.м. /сто и четиридесет цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра/, на кота 0,00 м. /нула метра/ на партерен етаж, който апартамент се намира в масивна сграда със сутерен, представляваща „СЕМЕЕН ХОТЕЛ – 2 ЗВЕЗДИ”, състоящ се по одобрен архитектурен проект от входно антре, трапезария с кухненески бокс, дневна, две бани с тоалетна, гардеробно, три спални и балкон, при съседи: апартамент №2 /две/, от две страни двор, платформа смет и зареждане, входно фоайе и рецепция, тоалетна към рецепция, стълбищна клетка, ски-гардероб и апартамент № 1/едно/, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот,

ЧСИ

Име: Гергана Велинова Стойнева
Служебен номер: 798
Телефон: 073 880181
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул. Стефан Стамболов №1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Велинова Стойнева

Актуални обяви