Парцел

Начална цена: 2400.00 лв. Покажи в EUR

1189 кв.м., Зелениково
УПИ V от квартал 68

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 22.02.2018 12:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:02
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

И.Д. 20108250400606-2010 г. ЗЕМЯ – частна държавна собственост с площ 1 189 кв.м. (хиляда сто осемдесет и девет квадратни метра), представляваща прилежаща площ към обект „Склад” в УПИ V от квартал 68 (шестдесет и осем) в стопански двор № 1 (едно) на бивше ТКЗС в регулацията на с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдив, при граници и съседи: на север – УПИ IV, кв. 68; на изток - II, кв. 68; на юг- УПИ IX, УПИ VI от кв. 68 и улица; на запад – УПИ I, кв. 68. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 2400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС, съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви