Двустаен апартамент

Начална цена: 45022.50 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., СЛИВЕН
КВ. ДРУЖБА, БЛ. 13, ВХ. Б, ЕТ. 10, АП. 59

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 07.03.2018 16:15
Публикувана на: 12.01.2018 14:25
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.560.14.2.59 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет точка две точка петдесет и девет/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенция по Кадастъра, с адрес: гр. Сливен, кв."Дружба", бл. 13 /тринадесет/, вх.Б, ет.10 /десет/, ап.59 /петдесет и девет/, попадащ в сграда с идентификатор № 67338.560.14.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет точка две/, построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.560.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет/, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, с площ по документ – 66,54 кв.м /шестдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра/, състоящ се от стая, хол, кухня и сервизни помещения, при съседи по кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори: №№ 67338.560.14.2.58, 67338.560.14.2.60, 67338.560.14.2.57, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.560.14.2.53 и над обекта – няма, неразделна част от самостоятелния обект са: Избено помещение № 59 /петдесет и девет/ с полезна площ 2,42 кв.м. /две цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – маза № 26, север – разделителен зид с вх. А и юг – коридор, както и 1,8874 % /едно цяло и осем хиляди осемстотин седемдесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 67338.560.14 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка четиринадесет/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви