Производствен имот

Начална цена: 67007.25 лв. Покажи в EUR

12680 кв.м., СЛИВЕН
кв. Промишлена зона

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 16:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:46
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.605.185 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и пет точка сто осемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, адрес: гр. Сливен, кв. Промишлена зона, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, с площ 12 680 кв.м. /дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет/, при граници: поземлен имот № 67338.605.184, поземлен имот № 67338.605.188, поземлен имот № 67338.605.261, поземлен имот № 67338.605.186, поземлен имот № 67338.605.280.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви