Магазин

Начална цена: 65225.00 лв. Покажи в EUR

72 кв.м., ПОМОРИЕ
гр.Поморие, ул."Арда" № 4

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 10:00
Публикувана на: 12.01.2018 16:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 2 /две/ на първия етаж в блок „В“, кота +0.17м., с площ от 81.11 кв.м. /осемдесет и един цяло и единадесет стотни квадратни метра/, от които 71.76 кв.м. /седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/ застроена площ и 9.35 кв.м. ид.ч. /девет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра идеални части/ от общите части на сградата, състоящ се от: търговска сала и два склада, при граници: североизток-коридор, асансьорна клетка, стълбищна клетка и външен зид, северозапад-външен зид, югозапад-калканен зид към блок „Б“, югозапад-гараж № 5, гараж № 4 и гараж № 3, както и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по кадастъра – гр.Бургас представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 57491.501.103.3.25 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три, точка, три, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 29.04.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Поморие, ул. “Арда“ № 4, блок В, ет.1, с площ по документ 71.76 кв.м. /седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части 9.35 кв.м. ид.ч. /девет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра идеални части/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.501.103.3.26, 57491.501.103.3.27, 57491.501.103.3.28, под обекта: няма, над обекта: 57491.501.103.3.1, като самостоятелния обект се намира в СГРАДА № 3 с идентификатор 57491.501.103.3 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.50 1.103 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три/.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви