Други

Начална цена: 34400.00 лв. Покажи в EUR

1248 кв.м., РАЗЛОГ
м. „Шипока”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 09:30
Публикувана на: 13.01.2018 12:42
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е Поземлен имот с идентификатор 61813.776.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Разлог, Благоевградска област, м. Шипока, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с площ : 1248.00 кв.м. /хиляда двеста четиридесет и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), номер на предходен план : 776.124, при съседи : 61813.25.49, 61813.26.17, 61813.26.135, 61813.31.2, 61813.31.1, 61813.776.225, 61813.776.815, 61813.776.224. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. Имотът се намира извън регулацията на гр. Разлог в м. „Шипока” в непосредствена близост до пътя Разлог – Благоевград. Върху имота има изградени три двуетажни вървени сглобяеми къщички и заведение – ресторант, които не са предмет на настоящата публична продан. Има изградени площадкови мрежи и електрифициране на обекта. Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, която е отклонение от главния път – 20 метра. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви