Парцел

Начална цена: 128250.00 лв. Покажи в EUR

3100 кв.м., Пампорово
МЕСТНОСТ ТОМОВ ЧУЧУР, ГОРА

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 10:30
Публикувана на: 24.01.2018 10:20
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3100 кв. м. (три хиляди и сто квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, находящ се в землището на с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян, местност Томов чучур, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 58517.35.28, 58517.35.30, 58517.209.1, поземленият имот е образуван от поземлен имот с идентификатор 58517.35.12, с площ на целия имот от 10423 кв.м. (десет хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), съгласно Заповед № 94-В-90/18.04.2006 г. на Кмета на Община Чепеларе.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви