Хотел

Начална цена: 2890620.00 лв. Покажи в EUR

2798 кв.м., СМОЛЯН
Хотел Дикас, бул. "България"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 09:30
Публикувана на: 24.01.2018 12:27
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Застроен и незастроен поземлен имот с идентификатор 67653.934.243 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, четири, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, бул. "България", с площ от 1705 кв.м. (хиляда седемстотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при съседи: имоти с идентификатори 67653.934.244, 67653.934.278, 67653.934.242 и 67653.934.225, който имот образува урегулиран поземлен имот III-102 (трети, отреден за имот стои втори) и участва в улична регулация и в озеленяване в квартал 11 (единадесети) по действащия устройствен план на гр. Смолян - централна част, утвърден и изменен със заповеди № РД1425/21.11.1983 г., № 108/2004 г., № 311/2006 г. и № 125/2008 г., ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор 67653.934.243.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, четири, три, точка, едно), с адрес: гр. Смолян, бул. "България", със застроена площ от 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), брой етажи - седем, предназначение - хотел, която сграда е с разгърната застроена площ от 2798 кв.м. (две хиляди седемстотин деветдесет и осем квадратни метра), съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж "Сграда за обществено обслужване с външно ел., ВиК и тел. Захранване".

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Асансьор
  • Интернет
  • Кабелна телевизия
  • Телефон
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви