Магазин

Начална цена: 146588.40 лв. Покажи в EUR

233 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Стою Шишков" № 1, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 09:30
Публикувана на: 24.01.2018 12:39
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН "СУПЕРМАРКЕТ", представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.924.249.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. "Стою Шишков" № 1, ет. 1, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ 232.92 кв.м. (двеста тридесет и две цяло деветдесет и две стотни квадратни метра), обединен от Магазин "Супермаркет" (изток) и Магазин "Супермаркет" (запад), състоящ се от 2 (две) търговски помещения, 2 (два) склада и тоалетни помещения, находящ се на сутеренен етаж в жилищна сграда - блок "Момчил" № 1 (едно) с идентификатор 67653.924.249.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно), построена в гр. Смолян, квартал Устово, при съседи по кадастрална карта: на същия етаж - обекти с идентификатори 67653.924.249.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, три) и 67653.924.249.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, едно), отдолу - няма и отгоре - обекти с идентификатори 67653.924.249.1.8 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, осем), 67653.924.249.1.5 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, пет), 67653.924.249.1.6 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, шест) и 67653.924.249.1.7 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, едно, точка, седем), а по документ за собственост: двор, апартамент, общи части на сградата и помещение, общинска собственост ВЕДНО с 9.71 % (девет цяло седемдесет и една стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общита части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 67653.924.249 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви