Многостаен апартамент

Начална цена: 44087.00 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Стою Шишков" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 10

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 09:30
Публикувана на: 24.01.2018 12:53
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 10 (десети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.924.249.4.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, две), с адрес: гр. Смолян, ул. "Стою Шишков" № 5, вх. Б, ет.1, ап. 10, с предназначение: жилище, със застроена площ 84.45 кв.м. (осемдесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се по документ за собственост на втори етаж, във вход "Б" в жилищна сграда - блок "ДАП" с идентификатор 67653.924.249.4 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири), построена в град Смолян, квартал Устово, при съседи по кадастрална карта: на същия етаж - обект с идентификатор 67653.924.249.4.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, три), отдолу - обект с идентификатор 67653.924.249.4.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет, точка, четири, точка, едно) и отгоре - няма посочен обект, и съседи по документ за собственост: магазин, апартамент на Тодор Делиянчев и държавно жилище, ВЕДНО с принадлежащото към апаратамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет) с полезна площ от 16.87 кв.м. (шестнадесет цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), при съседи: стълбище и складово помещение - магазин, ВЕДНО с 6.26 % (шест цяло и двадесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ общински поземлен имот с идентификатор 67653.924.249 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, четири, точка, две, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви