Тристаен апартамент

Начална цена: 48400.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., ЗЛАТОГРАД
ул. "Ахрида" № 7

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 28.01.2018 до 28.02.2018
Обявяване на: 01.03.2018 11:00
Публикувана на: 25.01.2018 20:34
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 24 /двадесет и четвърти/, находящ се в гр. Златоград, община Златоград, ул. „Никола Вапцаров“, в жилищен блок „Д-1“ /Д-едно/ с кадастрален № 2028 /две хиляди двадесет и осем/, на 6 /шести/ етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 78.23 кв.м. /седемдесет и осем цяло и двадесет и три стотни/, построен в УПИ I - комплексно застрояване /първи/, кв. 84 /осемдесет и четвърти/ по ПУП на гр. Златоград, ВЕДНО с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ от 4.26 кв.м. /четири цяло и двадесет и шест стотни/, както и 2.37% /две цяло тридесет и седем процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на жилището: апартамент № 23, стълбище и фасада, при граници на избеното помещение: изба на д-р Людмил Личев. Описание на обекта съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК – самостоятелен обект с идентификатор 31111.33.334.1.24 и предназначение – жилище, апартамент, брой нива – 1, с адрес гр. Златоград, п.к. 4980, ул. „Ахрида“ № 7, бл. 1, ет. 6, ап. 24, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.334, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 31111.33.334.1.23, под обекта - 31111.33.334.1.20 и над обекта 31111.33.334.1.28.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви